اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
امیرحسین 3,350,000 1397/03/03
رامین 1,070,000 1397/03/03
نازنین زهرا 1,178,000 1397/03/03
مجتبی 180,000 1397/03/03
صمد 185,000 1397/03/03
ساناز 130,000 1397/03/03
زهرا 400,000 1397/03/03
نعمت 2,000,000 1397/03/02
فاطمه 1,855,000 1397/03/03
رضا 100,000 1397/03/03
جاوید 330,000 1397/03/03
امین 1,460,000 1397/03/03
فاطمه 873,000 1397/03/02
عابد 357,741 1397/03/02
جاوید 440,000 1397/03/02
امیرحسین 3,200,000 1397/03/02
مسیب 280,000 1397/03/02
زهرا 420,000 1397/03/02
سهراب 1,665,000 1397/03/01
حسین 3,918,568 1397/03/01
آمنه 140,000 1397/03/01
احسان 121,669 1397/03/01
سالار 102,600 1397/03/01
امیرحسین 3,280,000 1397/03/01
بهرام 2,592,000 1397/03/01
مجتبی 180,000 1397/03/01
مسیب 310,000 1397/03/01
زهرا 500,000 1397/03/01
جاوید 400,000 1397/02/31
سامان 6,000,000 1397/02/31
فاطمه 2,395,000 1397/02/31
عابد 218,308 1397/02/31
امیرحسین 3,260,000 1397/02/31
مصطفی 372,000 1397/02/31
مسیب 370,000 1397/02/31
رامین 830,000 1397/02/31
عارف 1,513,000 1397/02/31
زهرا 500,000 1397/02/31
عابد 570,312 1397/02/30
امیرحسین 3,150,000 1397/02/30
مجتبی 100,000 1397/02/30
حسین 250,000 1397/02/30
کامران 143,000 1397/02/30
امین 1,800,000 1397/02/30
رامین 570,000 1397/02/30
مسیب 360,000 1397/02/30
زهرا 440,000 1397/02/30
مجید 440,000 1397/02/29
رامتین 2,874,000 1397/02/29
سید صابر 2,183,295 1397/02/29
سید صادق 202,746 1397/02/29
امید 390,000 1397/02/29
جاوید 440,000 1397/02/29
عبدالوحید 840,000 1397/02/29
صالح 517,000 1397/02/29
امیرحسین 6,080,000 1397/02/29
مجتبی 290,000 1397/02/29
رضا 153,000 1397/02/29
مسیب 390,000 1397/02/29
رامین 1,424,000 1397/02/29
عارف 1,603,000 1397/02/29
آمنه 130,000 1397/02/29
زهرا 400,000 1397/02/29