اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
nil0*** 628,000 1397/05/25
majno*** 100,000 1397/05/25
trakht*** 500,000 1397/05/25
mosl*** 236,228 1397/05/25
amii*** 3,850,000 1397/05/25
persi*** 750,000 1397/05/25
nasn*** 780,000 1397/05/25
mr_mo*** 300,000 1397/05/25
off*** 140,000 1397/05/25
shab*** 320,000 1397/05/25
rez*** 190,000 1397/05/24
ami*** 232,000 1397/05/24
sabe*** 1,615,000 1397/05/24
mrj*** 104,546 1397/05/24
maxgo*** 400,000 1397/05/24
trakht*** 470,000 1397/05/24
hsb*** 123,000 1397/05/24
Ehsa*** 125,269 1397/05/24
2018*** 1,203,000 1397/05/24
amii*** 3,980,000 1397/05/24
Parsm*** 182,354 1397/05/24
mosl*** 211,947 1397/05/24
Am*** 140,000 1397/05/24
amir*** 126,600 1397/05/23
naziza*** 435,000 1397/05/23
imkr*** 1,320,000 1397/05/23
mosl*** 205,143 1397/05/23
trakht*** 460,000 1397/05/23
amii*** 3,940,000 1397/05/23
my1*** 300,000 1397/05/23
soha*** 2,889,000 1397/05/23
javanro*** 100,000 1397/05/23
cute*** 843,000 1397/05/23
shab*** 200,000 1397/05/23
reza*** 170,527 1397/05/23
zer*** 5,000,000 1397/05/22
rama*** 2,249,000 1397/05/22
rez*** 100,000 1397/05/22
diak*** 488,272 1397/05/22
trakht*** 420,000 1397/05/22
amii*** 4,110,000 1397/05/22
Parsm*** 380,000 1397/05/22
soha*** 708,000 1397/05/22
Am*** 110,000 1397/05/22
s*** 1,130,000 1397/05/22
shab*** 200,000 1397/05/22
mosl*** 199,442 1397/05/22
noh*** 190,000 1397/05/22
seta*** 2,347,000 1397/05/22
boof*** 100,000 1397/05/22
rez*** 200,000 1397/05/21
sev*** 200,000 1397/05/21
mosl*** 309,224 1397/05/21
persi*** 870,000 1397/05/21
2018*** 817,000 1397/05/21
trakht*** 490,000 1397/05/21
amii*** 3,960,000 1397/05/21
tapm*** 842,000 1397/05/21
Uchih*** 119,811 1397/05/21
shab*** 340,000 1397/05/21
nasn*** 2,204,000 1397/05/20
mahsa*** 100,814 1397/05/20
Ehsa*** 146,552 1397/05/20
hsb*** 139,000 1397/05/20
trakht*** 1,000,000 1397/05/20