اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
نیلوفر 2,415,000 1397/02/01
امیرحسین 5,170,000 1397/02/01
امین 2,720,000 1397/02/01
عابد 309,938 1397/02/01
سامان 4,700,000 1397/02/01
محمد هادی 889,000 1397/02/01
صابر 1,736,000 1397/02/01
زهرا 200,000 1397/02/01
مجید 440,000 1397/02/01
امید 260,000 1397/02/01
سید صابر 2,272,428 1397/01/31
عابد 322,908 1397/01/31
نیلوفر 1,637,000 1397/01/31
علی 350,000 1397/01/31
سمیه 100,000 1397/01/31
زهرا 250,000 1397/01/31
جواد 900,000 1397/01/30
میرسعید 101,266 1397/01/30
سبحان 629,911 1397/01/25
بهرام 2,635,000 1397/01/25
عابد 374,547 1397/01/25
نیلوفر 2,033,000 1397/01/30
علی 100,000 1397/01/30
جاوید 430,000 1397/01/30
امیرحسین 2,550,000 1397/01/30
صمد 240,000 1397/01/30
مجتبی 160,000 1397/01/30
ستایش 1,151,000 1397/01/30
آمنه 120,000 1397/01/30
عابد 298,472 1397/01/30
زهرا 900,000 1397/01/30
نعمت 2,000,000 1397/01/29
عابد 914,943 1397/01/29
مسعود 2,070,000 1397/01/29
رضا 143,000 1397/01/29
امیرحسین 2,540,000 1397/01/29
مرتضی 123,665 1397/01/28
عبدالوحید 1,020,000 1397/01/28
امیرحسین 2,540,000 1397/01/28
جواد 1,830,000 1397/01/28
مجتبی 170,000 1397/01/28
سعید 180,000 1397/01/28
زهرا 200,000 1397/01/28
علی 1,100,000 1397/01/27
علی 700,000 1397/01/27
فاطمه 1,038,000 1397/01/27
امیرحسین 2,480,000 1397/01/27
میلاد 255,000 1397/01/27
زهرا 880,000 1397/01/27
آمنه 130,000 1397/01/26
علیرضا 230,000 1397/01/26
مسعود 2,294,000 1397/01/26
عابد 338,292 1397/01/26
جاوید 350,000 1397/01/26
مجتبی 420,000 1397/01/26
امین 2,000,000 1397/01/26
محمد هادی 1,078,000 1397/01/26
صابر 2,277,000 1397/01/26
مجید 850,000 1397/01/26
امیرحسین 2,580,000 1397/01/26
زهرا 240,000 1397/01/26
سامان 5,500,000 1397/01/26