اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
مجتبی 131,666 1396/12/22
امیرحسین 1,230,000 1396/12/22
مرتضی 107,329 1396/12/22
نیلوفر 177,000 1396/12/22
مجتبی 120,000 1396/12/22
امیر محمد 170,000 1396/12/22
امیرحسین 1,160,000 1396/12/22
عبدالوحید 720,000 1396/12/21
علی 1,000,000 1396/12/21
عبدالرحیم 1,150,000 1396/12/19
پوریا 100,000 1396/12/19
سید مجید 140,000 1396/12/19
مجتبی 168,392 1396/12/19
فاطمه 2,135,000 1396/12/19
رامین 574,000 1396/12/19
علیرضا 263,631 1396/12/19
امین 1,990,000 1396/12/19
رضا 110,000 1396/12/19
امیرحسین 1,310,000 1396/12/19
نازنین زهرا 1,371,000 1396/12/19
سامان 1,850,000 1396/12/19
ناصر 674,080 1396/12/19
ستایش 903,000 1396/12/24
میلاد 218,000 1396/12/24
جاوید 450,000 1396/12/24
امیرحسین 1,200,000 1396/12/24
ناصر 298,024 1396/12/24
مجید 600,000 1396/12/24
مسعود 1,645,000 1396/12/24
مجتبی 130,000 1396/12/24
سامان 850,000 1396/12/24
فرهاد 240,000 1396/12/23
امین 2,450,000 1396/12/23
سامان 1,500,000 1396/12/23
فاطمه 1,048,000 1396/12/23
امیرحسین 1,170,000 1396/12/23
احسان 1,870,000 1396/12/23
سعید 1,120,000 1396/12/23
سجاد 1,000,000 1396/12/23
سجاد 100,000 1396/12/23
ستایش 1,221,000 1396/12/23
امیرحسین 1,290,000 1396/12/23
مجتبی 120,000 1396/12/23
صالح 359,000 1396/12/21
سالار 471,620 1396/12/21
جواد 1,038,803 1396/12/21
امیرحسین 1,240,000 1396/12/21
میلاد 143,000 1396/12/21
مجتبی 120,000 1396/12/21
جواد 1,696,000 1396/12/21
سامان 750,000 1396/12/21
امیرحسین 120,000 1396/12/21
سعید 1,180,000 1396/12/21
ابوالفضل 200,000 1396/12/20
امیرحسین 1,230,000 1396/12/20
رامتین 526,000 1396/12/20
سامان 750,000 1396/12/20
جاوید 500,000 1396/12/20
امیرحسین 1,375,000 1396/12/20
فرشاد 320,000 1396/12/20
مجتبی 110,000 1396/12/20
رامتین 1,643,000 1396/12/20
علی 5,000,000 1396/12/20