اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
ستایش 2,056,000 1397/04/24
مجتبی 290,000 1397/04/24
هادی 153,000 1397/04/24
مرتضی 188,084 1397/04/24
عابد 137,393 1397/04/24
جاوید 500,000 1397/04/24
سهراب 2,819,000 1397/04/24
امیرحسین 4,120,000 1397/04/24
زهرا 300,000 1397/04/24
عابد 146,766 1397/04/23
مجید 287,963 1397/04/23
جاوید 900,000 1397/04/23
نسترن 1,091,000 1397/04/23
مهدی 180,000 1397/04/23
امیرحسین 8,440,000 1397/04/23
آمنه 158,000 1397/04/23
مهدی 100,000 1397/04/23
زهرا 280,000 1397/04/23
جواد 1,863,000 1397/04/23
محمد هادی 669,000 1397/04/23
عابد 143,414 1397/04/22
حسین 1,780,000 1397/04/22
رضا 119,563 1397/04/22
زهرا 360,000 1397/04/22
جواد 271,000 1397/04/21
سعید 2,000,000 1397/04/21
جاوید 920,000 1397/04/21
صمد 165,000 1397/04/21
علی 1,300,000 1397/04/21
عابد 294,142 1397/04/21
صالح 2,806,000 1397/04/21
حسین 3,373,264 1397/04/21
احسان 1,990,000 1397/04/21
سیدرضا 960,000 1397/04/21
امیرحسین 4,210,000 1397/04/21
آمنه 140,000 1397/04/21
نسترن 2,901,000 1397/04/20
مجید 397,950 1397/04/20
حمید 100,000 1397/04/20
هادی 142,000 1397/04/20
امیرحسین 4,460,000 1397/04/20
عبدالوحید 810,000 1397/04/20
صابر 833,000 1397/04/20
زانا 100,000 1397/04/20
علی 500,000 1397/04/20
ابوذر 879,000 1397/04/20
زهرا 240,000 1397/04/20
سید صابر 2,471,954 1397/04/19
بهرام 1,742,000 1397/04/19
محمد 835,000 1397/04/19
رضا 210,000 1397/04/19
مرتضی 354,983 1397/04/19
جاوید 920,000 1397/04/19
امیرحسین 9,100,000 1397/04/19
کامران 2,732,000 1397/04/19
عابد 175,556 1397/04/19
سیدرضا 400,000 1397/04/19
آمنه 238,000 1397/04/19
زهرا 300,000 1397/04/19
حسین 1,110,000 1397/04/18
نسترن 2,229,000 1397/04/18
سید محسن 150,000 1397/04/18
احسان 408,261 1397/04/18
مجتبی 165,497 1397/04/18
وحید 150,000 1397/04/18