اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
soha*** 1,247,000 1397/06/27
ho*** 3,800,000 1397/06/27
sa*** 130,000 1397/06/27
trakht*** 640,000 1397/06/27
mosl*** 112,771 1397/06/27
ahm*** 2,000,000 1397/06/27
fa3*** 2,456,000 1397/06/27
amii*** 3,190,000 1397/06/27
mr_mo*** 190,000 1397/06/27
shab*** 220,000 1397/06/27
ka*** 1,700,000 1397/06/26
trakht*** 470,000 1397/06/26
kamik*** 518,000 1397/06/26
amii*** 3,300,000 1397/06/26
wolf1*** 2,524,526 1397/06/26
shab*** 300,000 1397/06/26
rez*** 9,170,000 1397/06/26
Am*** 110,000 1397/06/26
kamik*** 1,797,000 1397/06/25
rez*** 100,000 1397/06/25
net*** 606,201 1397/06/25
ed*** 362,912 1397/06/25
amii*** 3,320,000 1397/06/25
trakht*** 500,000 1397/06/25
nasn*** 977,000 1397/06/25
moha*** 1,260,000 1397/06/25
ekran*** 230,000 1397/06/25
shab*** 330,000 1397/06/25
moham*** 620,000 1397/06/25
cute*** 1,057,000 1397/06/25
bahrm*** 546,000 1397/06/24
jav*** 500,000 1397/06/24
hsb*** 646,000 1397/06/24
alireza*** 113,683 1397/06/24
persi*** 850,000 1397/06/24
line*** 2,644,000 1397/06/24
bahrm*** 2,282,000 1397/06/24
diya*** 320,000 1397/06/24
amii*** 6,670,000 1397/06/24
imkr*** 1,690,000 1397/06/24
trakht*** 770,000 1397/06/24
shab*** 300,000 1397/06/24
naziza*** 169,000 1397/06/24
Am*** 160,000 1397/06/24