اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربر مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
مسعود 2,300,000 1396/11/23
عابد 607,686 1396/11/23
سهراب 1,676,000 1396/11/30
سید مجید 520,000 1396/11/30
امیرحسین 1,170,000 1396/11/30
مجتبی 135,000 1396/11/30
عبدالوحید 750,000 1396/11/30
سبحان 818,288 1396/11/30
بهرام 2,684,000 1396/11/30
غلامرضا 4,095,000 1396/11/30
سجاد 700,000 1396/11/30
سامان 1,550,000 1396/11/30
سعید 1,100,000 1396/11/30
صمد 510,000 1396/11/30
صالح 1,457,000 1396/11/30
امیرحسین 1,440,000 1396/11/30
خشایار 295,290 1396/11/29
محسن 100,000 1396/11/29
زهرا 520,000 1396/11/29
امیرحسین 1,160,000 1396/11/29
صابر 1,194,000 1396/11/29
عابد 585,891 1396/11/29
ناصر 109,334 1396/11/29
امیرحسین 1,520,000 1396/11/29
مجتبی 138,000 1396/11/29
رامین 620,000 1396/11/29
سهراب 696,000 1396/11/28
جاوید 300,000 1396/11/28
مجتبی 139,000 1396/11/28
امیرحسین 1,220,000 1396/11/28
امیرحسین 1,410,000 1396/11/28
ناصر 383,768 1396/11/28
بهرام 786,000 1396/11/28
رامین 830,000 1396/11/28
سعید 1,260,000 1396/11/28
سامان 1,950,000 1396/11/28
محمد هادی 1,051,000 1396/11/28
امیرحسین 1,110,000 1396/11/27
ستایش 2,713,000 1396/11/27
جواد 1,188,246 1396/11/27
عابد 301,877 1396/11/27
احسان 1,435,000 1396/11/27
مجتبی 130,000 1396/11/27
عماد 127,592 1396/11/27
جواد 950,000 1396/11/27
امیرحسین 1,600,000 1396/11/27
حمیدرضا 100,000 1396/11/26
عابد 823,083 1396/11/26
سعید 2,000,000 1396/11/26
آیدا 239,815 1396/11/26
بهرام 573,000 1396/11/26
امیرحسین 1,060,000 1396/11/26
امیرحسین 1,270,000 1396/11/26
نعمت 2,000,000 1396/11/26
علی 1,100,000 1396/11/26
مجتبی 100,000 1396/11/26
بهرام 2,674,000 1396/11/26
سامان 850,000 1396/11/26
سعید 1,020,000 1396/11/26
جاوید 290,000 1396/11/25
امیرحسین 1,100,000 1396/11/25
سجاد 130,000 1396/11/25
رامتین 2,466,000 1396/11/25
ناصر 251,396 1396/11/25
امیرحسین 1,490,000 1396/11/25
مجتبی 114,000 1396/11/25
عبدالوحید 870,000 1396/11/25
سامان 850,000 1396/11/25
بهرام 2,741,000 1396/11/24
حسین 1,539,490 1396/11/24
صمد 400,000 1396/11/24
مجتبی 117,000 1396/11/24
امیرحسین 1,080,000 1396/11/24
سجاد 1,350,000 1396/11/24
عارف 882,000 1396/11/24
سید صابر 2,084,616 1396/11/24
علی 1,000,000 1396/11/24
سعید 418,000 1396/11/24
سامان 800,000 1396/11/24
امیرحسین 1,500,000 1396/11/24